Swedish League final 2021

I dag avslutades Swedish League i Othemars Gotland. Karolin Ohlsson, som gick ut drygt tre minuter efter Sara Hagström, vann D21 och Gustav Bergman försvarade sin ledning och gick ifrån ytterligare på sista etappen. Bilder här, som börjar med banläggaren Brent Key.