Om mig

Fotograf

I dag är jag en ålderspensionär som sedan 2012 har arbetat som fotograf på varierande deltid. Fotograferingen har följt mig genom livet. I tolvårsåldern kom jag för första gången in i ett mörkrum och såg hur bilderna växte fram i framkallningsvätskan. Då fångades jag i en hobby som efter pensioneringen blev ett andra yrke. Jag har varit knuten till några bildbyråer som mest sålt mina sportbilder. Numera säljer jag bilderna i mitt eget företag, Gejo Konsult & Foto. Insatserna som konsult är nu ytterst begränsade, fotograferingen har helt tagit över.


Tidigare yrkesliv

Mitt tidigare yrkesliv var i helt andra verksamheter. Det finns en kortversion av vad jag sysslat med på Wikipedia. Det får räcka, för att inte trötta läsaren. Jag klippte in den här:


Göran Johansson, född 28 augusti 1947 i Degerfors, är en svensk statlig utredare. Göran Johansson, som är socionom, har haft olika chefstjänster i stat och kommun, bland annat som socialchef i Jokkmokks kommun på 1970-talet, distriktschef i Botkyrka och byråchef i Socialstyrelsen på 1980-talet och socialdirektör i Sundsvall på 1990-talet.


På 2000-talet har han varit ansvarig för flera statliga utredningar. Bland dessa kan nämnas Socialstyrelsens arbete med en handlingsplan för nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten, Utredningen om Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer, (SoU 2005:88). Mellan 2006 och 2011 ledde han Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (S 2006:05). Utredningen publicerade två rapporter, SOU 2009:99 "Vanvård i social barnavård under 1900-talet" och SOU 2011:61 "Vanvård i social barnavård - slutrapport".


Mellan 1997 och 2001 var Göran Johansson ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS.Bilden till vänster från Wikipedia togs ca 2005

Bilden närmast till höger togs av Eva Johansson sommaren 2016.

Bilden längst till höger togs av Sven Alexandersson under orientering, SM Knockout-sprint i april 2021