Intervjuer 

Under Socialchefsdagarna 2015, 2016, 2017 och 2018 har jag arbetat med intervjuer av föreläsare och deltagare. Intervjuerna finns på Socialchefsdagarnas sida på YouTube. Se länken till vänster.© Göran Johansson 2015